سمینار و کارگاههای آموزشی برگزار شده درحوزه پدافند غیرعامل در برابر بحرانهای الکترومغناطیسی

ردیف شرح
1 برگزاری سمینار پدافند غیر عامل - کشوری - شرکت مخابرات
2 برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل - کشوری - دانشگاه امام حسین(ع)
3 برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل - ن.م - دانشگاه امام حسین(ع)
4 برگزاری 20 سمینار در خصوص پدافند غیر عامل - وزارت نیرو
5 برگزاری 15 سمینار پدافند غیر عامل - نیروهای مسلح
6 برگزاری 3 سینار پدافند غیر عامل - وزارت نفت

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

خدمات و تجهیزات تولیدی شرکت سامانه موج هوشمند

1. ساخت شیلدینگ ساختمانها و شلترها
2. ساخت محفظه های حفاظت کننده
3. ساخت چادرهای حفاظت کننده انعطاف پذیر
4. کیف های محافظ حمل تجهیزات
5. سیستم زمین در برابر پالس الکترومغناطیسی
6. ساخت فیلتر های هوا
7. نصب سنسورهای هشداردهنده تهدیدات الکترومغناطیسی
8. نصب درزگیرهای الکترومغناطیسی
9. مدارات محافظ تغذیه ورودی (ولتاژ/جریان بالا)
10. خطوط دیتای ورودی/خروجی و خطوط RF
11. تست